Kiinteistöjen käyttäjille

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Yhtiömuotoinen toiminta tarjoaa kaupungin suoralle omistukselle joustavan vaihtoehdon, jota kaupunki voi käyttää silloin, kun se on kaupungin edun mukaista.  Kaupunki määrittää yhtiön toiminnan päälinjat omistajapolitiikkansa mukaan. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokouksen kautta Helsingin kaupunki.

heto_kayttajat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat toimii taloyhtiönä pääpiirtein samalla tavalla kuin mikä tahansa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö huolehtien ulkoalueista, talojen rakenteista ja talotekniikasta.

Helsingin kaupunki hallitsee osakeomistuksen nojalla yhtiön omistamien rakennusten varsinaisia toimitiloja ja huolehtii tilojen vuokraamisesta sisäisellä vuokrauksella kaupungin eri toimialoille kaupungin palvelutuotantoon tai vapaille markkinoille silloin, kun tiloja ei tarvita kaupungin omaan käyttöön.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala huolehtii toimitilojen sisäpuolisesta ylläpidosta kuten pinnoitteista ja kiinteistä kalusteista saman tyyppisesti kuin esimerkiksi asunto-osakkeiden omistaja omistusasunnoissa. Kaupunkiympäristön toimiala voi kaupungin eri toimilojen kanssa tekemiensä sopimusten perusteella hoitaa erinäisiä asioita myös toimialoilta laskutettavina käyttäjäpalveluina.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tilaaja- ja maksajavastuut on tilavuokrasopimuksissa sovittujen periaatteiden mukaisesti koottu vastuunjakotaulukoihin, jotka on tallennettu sähköisessä muodossa kaupungin toimitilakiinteistöissä käytössä olevaan sähköiseen BEM-huoltokirjaan.

Kiinteistöjen käyttäjät voivat tehdä kaikki toimitilojaan ja kiinteistöjä koskevat normaalilla toimitusajalla hoidettavat palvelupyynnöt sähköisesti BEM-huoltokirjaohjelmaa käyttäen . Hätätilanteisiin apu pyydetään sen sijaan aina nopeimmalla mahdollisella tavalla.

Käyttäjien nimeämät vastuuhenkilöt saavat pyynnöstä BEM -huoltokirjaympäristöön henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Huoltokirjaohjelmaan tehdyt palvelupyynnöt käydään läpi keskitetysti Palmia Oy:n palvelutuotantona toteutettavassa Palvelupyyntökeskuksessa, joka ohjaa palvelupyynnön oikean vastuutahon (huoltoyhtiö, kaupunkiympäristön toimiala tai kiinteistöyhtiö) hoidettavaksi.  Kaupunkiympäristön toimiala voi ohjata asian hoidon edelleen rakennuksen käyttäjätoimialan tilahallinnolle. Tarvittaessa lupa työn teettämiseen varmistetaan siltä taholta, jonka kustannusvastuuseen työ kuuluu.

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.