KINAPORIN JA KONTULAN MONIPUOLISTEN PALVELUKESKUSTEN OMISTAJAKSI ON TULOSSA HEKA

(29.1.2018) Kontulan ja Kinaporin monipuoliset palvelukeskukset ovat siirtymässä Hekan omistukseen.

Helsingin kaupungin asuntoja koskevassa omistajastrategiassa kaupungin omistamat asunnot ovat lähtökohtaisesti joko Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) tai Kiinteistö Oy

Kinaporin monipuolinen vanhustenkeskus sijaitsee Kurvissa.

Auroranlinnan hoidossa. Osana tätä strategiaa Helsingin Toimitilojen nyt omistamat Kinaporin ja Kontulan monipuoliset palvelukeskukset niissä olevine palveluasuntoineen ovat siirtymässä Hekan omistukseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kaupungin strategiassa KOy Auroranlinna omistaa vapaarahoitteiset vuokra-asunnot sekä vastaa Helsingin Korkotukiasuntojen ja Oy Helsingin Asuntohankinta AB:n omistaja- ja isännöintitoiminnoista. Heka omistaa lähtökohtaisesti muut kaupungin vuokra-asunnot. Nyt valmisteilla oleva Kinaporin ja Kontulan monipuolisten palvelukeskusten ja niissä olevien palveluasuntojen siirto Helsingin Toimitiloilta Hekalle on osa tämän strategian toteuttamista.

Muutos selkeyttää ja järkiperäistää kiinteistöjen ylläpitoa ja hallintaa. Kinaporissa monipuolinen palvelukeskus ja Hekan omistama asuinrakennus ovat liittyneet toiminnallisesti toisiinsa ilman näkyviä kiinteistörajoja. Kontulaan ollaan toteuttamassa Hekan rakennuttamana uudisrakennusta, joka tulee liittymään samalla tavalla saumattomaksi osaksi Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen toiminnallista kokonaisuutta.

 

Kontulan monipuolinen palvelukeskus

Asiaa valmistellaan yhteistyössä niin, että KOy Helsingin Toimitilojen omistamat palvelukeskuskiinteistöt siirtyisivät Hekalle 31.12.2018. Muutoksella ei ole vaikutusta asukkaiden asemaan.


 

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.