KALLION TOIMISTOTALOJEN KEHITTÄMINEN ETENEE

(23.1.2018) Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13 ovat saamassa uudet käyttötarkoitukset.

Helsingin kaupunki on järjestänyt kilpailun Kalliossa lähinnä virastokäytössä olevien vanhojen toimistotalojen kehittämisestä, suunnittelusta, ostamisesta ja toteuttamisesta. Nykyiset 11.780 kerrosneliömetrin rakennusmassa on tarkoitus purkaa ja korvata kahdella nykyisiä suuremmalla uudisrakennuksella.

Uudisrakennuksiin on tarkoitus toteuttaa lähinnä liike-, toimisto- ja/tai hotellitiloja, jotka sijaitsevat aivan Hakaniemen metroaseman ja mahdollisen tulevan Kehäradan aseman sisäänkäynnin vieressä. Kilpailun edetessä toteutukseen, Helsingin Toimitilat luopuu omistamistaan Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n kiinteistöistä, jotka sijaitsevat tontinluovutuskilpailun kohteena olevilla Helsingin kaupungin tonteilla.

Kilpailun ensimmäinen vaihe järjestettiin syksyllä 2017. Siinä jatkoneuvotteluihin valittiin
- NREP Oy sekä Arkkitehtitoimisto B&M Oy:n suunnitelma "Stiflat"
- HGR Property Oy sekä Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n suunnitelma "Linjoilla"
- Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja HYY kiinteistöt Oy sekä Cederqvist & Jäntti Architecs'in suunnitelma "Lyyra".

Jatkoneuvottelut käydään vuoden 2018 alkupuolella. Kilpailun voittaja on tavoitteena esittää kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vielä kevään 2018 aikana.

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.