HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIO UUSIUTUI

(23.8.2017) Helsingin kaupunki on uusinut 1.6.2017 lähtien organisaationsa. Helsinkiä johtaa nyt poliittisesti valittu pormestari, jonka apuna toimivat myös poliittisesti valitut neljästä toimialasta vastaavat apulaispormestarit. Kaupungin virastot on lakkautettu.

Aiempi Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja sen alainen tilakeskus ovat nyt osa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialaa, jonka johdossa on apulaispormestari Anni Sinnemäki. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat kuuluu myös Helsingin kaupungin täysin omistamana keskinäisenä kiinteistöyhtiönä kaupunkiympäristön toimialasta vastaavan kaupunkiympäristölautakunnan toimintakenttään. Lautakunnan alaisena toimii kaksi jaostoa, Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  sekä Ympäristö- ja lupajaosto.

Helsingin Toimitilojen kiinteistöissä olevat tilat on edelleenkin vuokrattu joitakin liiketiloja ja asuntoja lukuunottamatta Helsingin kaupungille. Kaupunkiympäristön toimiala toimii yhtiössä osakkeenomistajan asemassa ja sen kaupunkiympäristön toimialan tilapalvelut vastaavat Helsingin Toimitilojen kiinteistöissä olevien tilojen vuokraamisesta Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Helsingin Toimitilat ei siis edelleenkään vuokraa itse tilojaan kaupungin toimialojen käyttöön.

Organisaatiouudistuksen myötä aiemmat varhaiskasvatusvirasto, joka vastasi mm. päiväkodeista, ja opetusvirasto, jonka alla mm. peruskoulut, Stadin ammattiopisto ja Työväenopisto olivat, ovat nyt Helsingin kaupunkin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta ja muut vapaa-ajantoiminnot kuuluvat nyt Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vastuulle. Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennuttaminen, rakennusvalvonta, kiinteistöt yms. toiminnot hoidetaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla.

Sosiaali- ja terveysviraston työtä jatkavan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan osalta valmisteilla oleva sote-uudistus tulee näyttämään, pysyykö toimiala osana Helsingin kaupungin toimintaa vai siirtyykö vastuu toimintojen järjestämisestä Uudenmaan maakunnalle, kuten uudistuksen valmistelussa on ehdotettu.

Aiemman 31 viraston ja liikelaitoksen toimintoja jatkaa edellä mainitun neljän toimialan lisäksi omana toimialana Helsingin kaupungin keskushallinto. Kaupunginkanslia toimii pormestarin alaisena kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Myös Tarkastusvirasto, joka toimii suoraan kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena, jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

Helsingin Toimitilojen käytännön toiminnan kannalta uudistus ei ole ainakaan alkuvaiheessa tuonut muutoksia. Entiset toimitilojen käyttäjät jatkavat uusien toimialojen alaisina yhtiön kiinteistöissä. Yhtiön toimisto on edelleen Sörnäistenkatu 1:ssä.

Kaupunkiympäristön toimiala tiivistetysti

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialajohtaja Mikko Ahon alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen.

Toimiala palvelee useissa toimipisteissä eri puolilla Helsinkiä. Suurimmat toimipisteet ovat Vallilassa, Sörnäisissä ja Kampissa. Palveluita on myös Hakaniemessä (rakennusvalvonta ja asuntopalvelut), Ruoholahdessa (asuntopalvelut), Tukkutorin alueella Sörnäisissä sekä Viikissä (ympäristöpalvelut). Näyttely- ja infotila Laituri Kampissa esittelee tulevaisuuden Helsinkiä, suunnitelmia, muutoksia ja kehityshankkeita.

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu neljästä kokonaisuudesta:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

 • Maankäytön yleissuunnittelu (yleiskaavoitus, teknistaloudellinen suunnittelu ja Östersundom)
 • Asemakaavoitus
 • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
 • Liikenne ja katusuunnittelu
 • Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Rakennukset ja yleiset alueet

 • Rakennetun omaisuuden hallinta
 • Tilapalvelut
 • Ylläpito
 • Rakennuttaminen
 • Asuntotuotanto

Palvelut ja luvat

 • Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut
 • Kaupunkimittaus (kartta- ja paikkatietopalvelut)
 • Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristöpalvelut (ympäristönsuojelu, elintarviketurvallisuus ja ympäristöterveys)

Hallinto- ja tukipalvelut

 • Hallinto- ja lakipalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Kehittämispalvelut
 • Talous- ja suunnittelupalvelut
 • Tietohallinto
 • Viestintä

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat lisäksi erillisinä kokonaisuuksinaan Helsingin pelastuslaitos ja HKL. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastuslautakunta ja HKL:n toimintaa HKL:n johtokunta.

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.