KOy HELSINGIN TOIMITILAT 1O VUOTTA

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat aloitti toimintansa kymmenen vuotta sitten vuonna 2006. Merkkivuotta vietetään tiiviisti työn parissa.

(17.2.2016) Erilaiset yksityisrahoitusmallit olivat yhtenä vaihtoehtona paljon esillä 2000-luvun alussa mietittäessä, miten kaupungit, kunnat ja muut julkisyhteisöt voisivat rahoittaa, rakennuttaa ja ylläpitää toimitilakiinteistöjään sekä infrastruktuuria.

Yksityisten rahoittamina ns. elinkaarihankkeina tehtiinkin mm. kouluja, uimahalleja, virastotaloja sekä tiehankkeita. Myös Helsingin kaupungille tarjottiin näitä elinkaaritoteutuksia. Kaupunki ei kuitenkaan innostunut tarjouksista, vaan totesi itselleen järkevimmäksi perustaa erillisen keskinäisenä kiinteistöyhtiönä toimivan toimitilayhtiön. Kaupungilla laskettiin oman joustavasti toimivan toimitilayhtiön olevan kaupungille parhaan ja taloudellisesti järkevimmän vaihtoehdon. Uusi yhtiö, jonka nimeksi muotoutui Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, perustettiin fuusioimalla yhteen yksittäisiä kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä.

Uuden yhtiön tehtäväksi tuli omistaa, ylläpitää ja kehittää omistamiaan kiinteistöjä. Uusi yhtiö toi selkeän yhtenäisen toimintamallin aiemmin erillisesti hoidettujen kiinteistöjen toimintaan.  Lisäksi uuden yhtiön nähtiin olevan mahdollinen vaihtoehtoinen omistaja uusille rakennutettaville kaupungin käyttöön tuleville kiinteistöille.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat aloitti varsinaisen toimintansa vuonna 2006. Yhtiö esiteltiin kaupungin eri virastojen ja laitosten vastuuhenkilöille, kaupungin päättäjille sekä kiinteistö ja rakennusalan toimijoille syyskuussa 2006 Helsingin kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa.

Yhtiön ensimmäinen toimintavuosikymmen on ollut työntäyteinen. Yhtiön omistukseen on rakennettu uusina kiinteistöinä Kontulan vanhusten palvelukeskus siihen liittyvinen palveluasumisen mahdollistavine tiloineen sekä Kivikkoon noussut terveydenhuollon päätearkistona toimiva rakennus. Erilaisia korjauksia on tehty kaikissa kiinteistöissä. Täydellinen peruskorjaus on tehty Kinaporin vanhustenkeskuksessa ja alkamassa Minervaskolanin tiloissa. Kiinteistönhoidon ja -huollon toimintamallit on yhdenmukaistettu ja eri osapuolten vastuunjaot on selkeytetty. Jätehuollon toimivuus on selvitetty ja pistetty niin vaatiessa kuntoon ja niin edelleen.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa parikymmentä kiinteistöä eri puolilla Helsinkiä. Yhtiön omistamat tilat vuokraa kaupungin virastoille ja laitoksille sekä mahdollisille yksityisille vuokralaisille kiinteistöviraston tilakeskus. KOy Helsingin Toimitilat ei itse vuokraa toimitilojaan, vaan se toimii taloyhtiönä, joka saa tulonsa vastikkeina osakkeenomistajana toimivalta tilakeskukselta. Keskinäisenä kiinteistöyhtiönä Helsingin Toimitilat ei tavoittele voittoa.

Yhtiön toiminnasta vuosina 2006 - 2014 kertovat ko. aikana julkaistut Ajankohtaista-uutiset.

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.