LED IT'LL BE

(3.12.2014) Parempi valaistus ja energiansäästö on nykyisin mahdollista yhdistää. Helsingin Toimitilat on uusinut esimerkiksi Oulunkylätalon ja Oulunkylän terveyaseman pihavalaistuksen hyödyntäen uutta led-teknologiaa.

Kiinteistöjen ulko- ja yhteistilojen sekä poistumisteiden valaistuksilla on oma käyttöikänsä. Helsingin Toimitilojen kohteissa on alettu päästä valaisimien normaalin elinkaaren loppupäähän. Samalla on mietitty, voiko valaisimia uusia aiempaa energiatehokkaimmaksi ja paremmin valoa antaviksi. Halogeenilamput ovat jo asteen aiemmin käytettyjä energiatehokkaampia, mutta eniten säästöjä saadaan, kun valaisimissa on led-lamput.
Oulunkylätalon ja Oulunkylän terveysaseman piha-alueen valaisimista ei äkkinäkemällä huomaa, että niissä on nyt uutta led-tekniikkaa käyttävä valaistus. Kuva on otettu hetken, ennen kuin valot kytkeytyivät päälle.

- Lamppujen tuottamaa valon määrä ei energiansäästölamppujen, ledien ja energiatehokkaampien halogeenien kohdalla vertailla enää wattien perusteella. Wattimäärä ei kerro lampun tuottaman valon määrästä, vaan ainoastaan sähkönkulutuksesta. Valon määrän eli valovirran mittari on nimeltään lumen (lm). Jotta esimerkiksi energiansäästölampun tuottama valon määrä vastaisi 60 watin hehkulamppua, tulisi ledilampun ja energiansäästölampun valovirran olla 800 lumenia, selventää uuden ajan vaikutusta lamppujen valintaan sähköasiantuntija Jarmo Kähkönen Fatman Oy:stä.

- Energiansäästö on meille keskeinen asia jo omistajamme eli Helsingin kaupungin tavoitteissa. Valaistus vie kiinteistösähkön kulutuksesta noin kolmasosan, joten siihen kuluvan energian vähenemisellä on vaikutusta niin ympäristön kuin taloudenkin kannalla. Kun valaistuksesta tuleva sähkölasku pienenee, voimme tehdä säästyneillä varoilla jotain muuta, toteaa myös Helsingin kaupungin Energianeuvottelukuntaan kuuluva Helsingin Toimitilojen tekninen isännöitsijä Pentti Hammar.

Sähköosaaja apuna

Pentti Hammarin tukena on ollut monen kohteen sähköön liittyvissä asioissa nykyisin Fatman Oy:ssä työskentelevä Jarmo Kähkönen. Helsingin Toimitilojen kiinteistöt tulivat hänelle tutuksi jo aiemmassa työssä Avara Isännöinnissä, joka tuotti Helsingin Toimitiloille teknisen isännöitsijän tehtävät ennen Pentti Hammarin palkkaamista.

Julkisten rakennusten ja puistovalaisimien tai katuvalaistuksen teholta vaaditaan tavallista enemmän valotehoa jo pelkästään valaisimien asennuskorkeuden takia. Perusvalaistus on LED 25-45W, mutta tarvittaessa isojen valonheittimien tehoissa mennään helposti yli 100W. Tällaisten valaisimen muutostyöt vaativat osaavan sähköasennusliikkeen tekijäkseen. Valaisimia markkinoivat erikoisliikkeet ja valmistajat.

Poistumistievalojen uusiminen on ollut yksi Hammarin ja Kähkösen yhteisprojekti. Kun vanhojen poistumistievalaisimien elinkaari alkaa olla lopussa, on niitä uusittu uutta led-teknologiaa käyttäviksi ja samalla niin energiaa kuin huoltokulujakin säästäviksi valaisimiksi. Kun uusimisessa hyödynnetään eri kohteissa samaa yksinkertaista valaisinmallia, helpottuvat samalla ylläpitotyöt

.- Olin sielläkin sähköasiantuntijana ja kiersin siinä ominaisuudessa kaikki Helsingin Toimitilojen kohteet. Teimme kartoituksen kiinteistöjen sähköjärjestelmistä ja myös suosituksia korjaustoimista. Olen tehnyt Pentti Hammarin avuksi sittemmin mm. kuntoarvioita, sähkösuunnitelmia kustannuslaskelmia ja urakoiden valvontaa. Energiatekniikka on tärkeä asia kiinteistöalalla ja siihen liittyvät myös työhöni Fatmanilla kuuluvat energiakatselmukset ja kiinteistöjen energiatodistukset, Kähkönen kuvaa työsarkaansa.

- Kun led-lamput kestävät paljon pitempään kuin aiempien valaisimien lamput, harvenevat niiden huoltovälit ja samalla huoltokustannukset. Kun käytetään samaa valaisinmallia eri kohteissa, helpottuu huoltojen tekeminen selvästi verrattuna siihen, että joka kohteessa olisi erilaiset valaisimet, Jarmo Kähkönen toteaa.

Oulunkylätalon ja Oulunkylän terveysaseman muodostama kokonaisuus taas on esimerkki Hammarin ja Kähkösen koko kohteen valaistusta kehittäneestä yhteistyöstä. Siellä uusittiin piha-alueen ulkovalaistus energiatehokkaaseen led-tekniikkaan perustuvaksi. Kun tolppavalaisimia ja seinävalaisimia uusittiin yhteensä noin 80 kappaletta, säästetään sekä energiassa että huoltokuluissa jo merkittävästi.

- Kun led-valaisin kestää vähintään 20.000 tuntia ja hehkulamppu noin tuhat tuntia, harvenevat lamppujen vaihdot merkittävästi. Samalla valaistusta parannettiin eli piha-alue on aiempaa valoisampi pimeällä, Jarmo Kähkönen toteaa.

Mietittävä kohde kerrallaan

Helsingin Toimitilojen kiinteistökanta on pääosin 1980- ja 1990-luvuilta. Tästä syystä sähköjärjestelmien uusimistarve on yksi asia, jota kiinteistönomistaja joutuu selvittämään sähköön liittyviä töitä pohtiessaan - etenkin kun tekniikan kehitys ja tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden lisääntyminen asettaa sähköjärjestelmälle ihan eri vaateet kuin mihin rakentamisvaiheessa on osattu varautua.

Pihavalaistus ei ole vielä syttynyt Oulunkylätalon ja Oulunkylän terveysaseman piha-alueella. Oulunkylätalossa on työväenopiston ja nuorisotoimen tiloja vasemmalla näkyvässä rakennuksessa. Myös oikealla näkyvällä terveysasemalla on iltatoimintoja kotihoidon puolella. Näistäkin syistä hyvä valaistus on tärkeää.

- Kiinteistön sähköjärjestelmän kunnossapidossa ja uusimisessa turvallisuus on usein yksi keskeinen tekijä. Sähköpalojen riski vähenee merkittävästi, kun kiinteistössä on nykytarpeisiin mitoitettu ja nykyvaatimukset täyttävä sähköjärjestelmä, Kähkönen muistuttaa.

Osassa kohteita vanhojen keskusten ja kaapelointien toteutustapa tai niiden kunto aiheuttaakin sen, että uusien led-valaisimien ja ohjausjärjestelmien asennus ei ole järkevää tässä vaiheessa. Vaikka ledin avulla muuten voitaisiin tuoda helpotusta kestokykynsä äärirajoille rasitettuun kiinteistön sähköjärjestelmään, ei investointia aina siis pysty tai ole järkevää tehdä. Jos sähköjärjestelmän normaali elinkaari alkaa lähestyä loppuaan, on tietysti syytä miettiä koko järjestelmän uusimista ja liittää valaistus osaksi sen suunnittelua.

- Voimme tehdä isompia uusimistöitä korjausbudjetin puitteissa vain parissa kohteessa vuodessa. Oulunkylässä esimerkiksi vanhat tolpat säilytettiin, mutta niin valaisimiin menevät kaapeloinnit kuin itse valaisimetkin uusittiin. Nyt pohdinnassa ovat Pihlajamäen ja Jakomäen terveysasemien valaistukset ja miten niitä voisi kehittää, Pentti Hammar kertoo.

- Tietysti me vastaamme muutoksista ja korjaamisista vain siltä osin kuin ne kuuluvat vastuullemme vastuunjakotaulukon mukaisesti. Oulunkylässä esimerkiksi tuo ulkovalaistus kuuluu meidän vastuualueeseemme, Hammar lisää.

Hammar ja Kähkönen summaavat tehtyjen muutostöiden olleen enimmäkseen sellaisia sähköjärjestelmän ja valaistuksen päivityksiä, että niitä voi kutsua energiaa säästäväksi ylläpitotöiksi enemmän kuin peruskorjauksiksi. Kun investointi on sellainen, että kustannukset maksavat itsensä säästöinä noin kymmenessä vuodessa, sitä voi pitää jo hyvin järkevänä. Asennuspaikasta riippuen normaalit järjestelmät ja valaisimet kestävät hyvin ainakin 15 – 25 vuotta.

- Kehitämme myös kiinteistöautomaatiota tukemaan mm. valaistuksen optimaalista käyttöä. Samaten on tehty työtä loistehon osalta niin, ettei loistehosta tarvitse varmasti maksaa turhaan energiaa. On myös syytä miettiä, olisiko tietyissä tiloissa järkevintä olla liiketunnistimella toimiva valaistus, kun kohteiss
a käydään. Kähkönen kuvaa erilaisia energiansäästöön tähtääviä toimia.

 

Uusittu valaistus lisää sekä viihtyisyyttä että turvallisuutta Oulunkylätalon ja Oulunkylän terveysaseman piha-alueella. Valitettavasti valokuva ei toista valaistusta kuten silmä sen näkee.

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.