TERVEYDENHUOLLON PÄÄTEARKISTO MUUTTI KIVIKKOON

(22.8.2014) Helsingin Toimitilojen tilaama terveydenhuollon päätearkistoa varten tehty uudisrakennus on otettu käyttöön elokuun aikana. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto päätearkistoaineisto alkoi siirtyä Kivikon työpaikka-alueella elokuun alussa.

Uudessa arkistossa päätearkistossa on nykyaikaista hyllytilaa noin 20.000 metriä. Itse rakennuksen bruttoala on 4147 neliömetriä ja huoneistoala 3473 neliömetriä. Hankkeessa tehtiin viranomaisvaatimukset täyttävä keskitetty, nykyaikainen ja myös tulevaisuuden muutostarpeet mahdollistava päätearkistokokonaisuus.

Päätearkistoa käytetään terveydenhuollon pitkään tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkistointiin. Arkistolaitos on antanut määräykset tiloista, jollaisissa asiakirjoja pitää säilyttää. Kun kaupungin aiemmat arkistotilat olivat jääneet jälkeen arkistolain vaatimuksista ja todettiin muutenkin tuleviin tarpeisiin riittämättömiksi, päätettiin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen välisissä neuvotteluissa uudisrakennuksen tekemisestä. Hankkeen käytännön toteuttajaksi ja valmiin rakennuksen omistajaksi valittiin Helsingin Toimitilat, jonka rooliin kaupunkikonsernissa hanke hyvin istuu.


Uudisrakennus on Lahden moottoritien ja Kivikon hiihtohallin välissä ja luo uudelle työpaikka-alueelle kivaa ilmettä sekä omalla julkisivukielellään että tontin luonnonkasvillisuudella.

    

Varsinaiset arkistotilat on tehty nimenomaan arkistokäyttöön. Ulkopuolella värit tuovat eloa sisäilmeeseen ja kertovat, missä nyt ollaan. Itse arkistoihin ei mene kuka tahansa. Arkistoa rakennettaessa on paloturvallisuussyistä asennettu kaasusammutusjärjestelmä ja arkiston seinät ovat määräysten mukaisesti irrallaan rakennuksen ulkoseinistä. Arkistotekniikka edustaa uusinta alan osaamista.


Henkilökunnan taukotila.


Työhuone.


Asiapaperien käsittelyssä on pitänyt kiinnittää erityishuomiota työntekijöiden olojen säilymiseen hyvänä ja siksi ilmaa on voitava imeä ihan työskentelytason yläpuolelta.

   
Arkistoaineistot tulevat lastaussillan kautta vastaanottotiloihin, joissa ne puretaan hyllyihin ja siirretään sen jälkeen itse arkistoon oikeille paikoilleen.

 

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.