TEKNISELLE ISÄNNÖITSIJÄLLE KESÄ ON KIIREAIKAA

(11.7.2014) Kesäajan viikot ovat Helsingin Toimitilojen tekniselle isännöitsijälle Pentti Hammarille vuoden kiireisintä aikaa. Etenkin koulujen ja kesätaukoa toiminnassaan pitävien terveysasemien kiinteistönomistajalle kuuluvia ylläpito- ja korjaustöitä pyritään keskittämään aikoihin, jolloin kohteissa ei ole käyttäjiä.

"Kesäaikaan tehdään sekä sellaisia pienempiä huoltotöitä ja –korjauksia, jotka voi ajoittaa kesään, että isompia kilpailutettavia korjausurakoita. Osa töistä on käynnistynyt käyttäjiltä tulleen palautteen seurauksena, osa on osa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustoimintaamme. Käyttäjien palaute tuo esille mm. sisäilman laatuun ja kiinteistötekniikan toiminnan ääneen liittyviä asioita", Pentti Hammar kertoo.

Kiinteistösihteerinä loppukeväällä aloittanut Inga Laaksonen ja tekninen isännöitsijä Pentti Hammar käyvät läpi ajankohtaisia työasioita yhtiön toimistolla.

"Onneksi rakennusalallakin kesä on tänä päivänä toiminnan aikaa. Ennen vanhaanhan rakentajat lähtivät lomille heinäkuussa eikä tekijöitä tahtonut mistään. Tekijöitä saa kyllä, kun on liikkeellä ajoissa. Itse lähden lomalle heinäkuun lopulla, kun Raino Antikainen palaa töihin, ja alan sitten loman jälkeen valmistella seuraavan vuoden töitä. Viemme yhtiön hallitukselle loppusyksystä seuraavan vuoden alustavan korjaussuunnitelman. Kun hallitus on hyväksynyt suunnitelman, ryhdymme jo heti alkuvuodesta viemään hankkeita eteenpäin joko kilpailutuksilla tai yhteistyössä palveluverkostomme kanssa", Hammar sanoo.

"Omana työnämme teetettävissä töissä hoidan itse rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Pääosa työajasta meneekin näin kesällä kentällä joko kohteissa tai töihin liittyvissä palavereissa ja kokouksissa. Isoissa kohteissa käytetään ulkopuolista apua. Esimerkiksi Jakomäen terveyskeskuksessa rakennuttajatehtävät hoitaa HKR Rakennuttaja ja me toimitusjohtaja Raino Antikaisen kanssa osallistumme työn aikaisiin kokouksiin yms. kiinteistönomistajan roolissa", Hammar kuvaa.

Oulunkylän palvelutalossa uusitaan tänä kesänä julkisivun elementtisaumat ja ylhäällä keskellä näkyvän lasikatteen elementtisaumat.

Sisäoloihin liittyviä töitä monessa kohteessa

"Yhtiön korjausbudjetti on pysynyt aika vakiona vuodesta toiseen. Se on pohjana pienemmille töille. Isommissa töissä, kuten myös tänä kesänä korjaussuunnittelun osalta työllistävässä Minervaskolanin peruskorjauksessa, on omat budjettinsa. Ne rahoitetaan rahoituslaitoksilta lainatuilla varoilla", Hammar lisää.

Tänä kesänä isompia töitä tehdään mm. Jakomäen ja Paloheinän terveysasemilla. Jakomäessä parannetaan ilmanvaihtoa ja Paloheinässä ilmanlaatua poistamalla alas lasketun katon sisällä olevat vuorivillat ja puhdistamalla kattosäleikön takana olevat pinnat.

Muutenkin työn alla on paljon ilmanvaihtoon liittyviä töitä. Parissa koulussa asennetaan ilmanvaihdon runkolinjoihin äänenvaimentimia tilan käyttömukavuuden parantamiseksi. Toinen linja 7:ssä tehdään rakennuksen vanhan ja uuden osan liitoskohdassa rakenteen tiivistystöitä, jolla korjataan nyt havaitut rakennusvaiheessa tehdyt virheet. Näin ulkoa ei pääse epäpuhtauksia enää sisälle.

Oulunkylän palvelutalon ja terveyskeskuksen tontin piharemontti on käynnissä.

Kesän 2014 työohjelmaan kuuluvat myös mm. Hannan talossa Sturenkatu 10:ssä tehtävät ikkunoiden huoltomaalaukset. Hesoten talossa Malmilla maalataan myös ikkunoita. Elementtisaumauksien uusimisia tehdään Oulunkylän palvelutalossa ja Jakomäen terveysasemalla. Lisäksi palvelutalon lasikatteen elementtien tiivisteet uusitaan tänä kesänä.Minervaskolanissa korjataan jo nyt peruskorjausta pohjustavissa kuntotutkimuksissa löydetyt pienet kosteusvauriot, jotta niistä ei aiheudu koulun käyttäjille haittaa. Rasvakanavien nuohousta tehdään myös ensisijaisesti kesällä niissä reilussa kymmenessä kohteessa, joissa näitä kanavia on.

Oulunkylässä kunnostetaan myös piha pihasuunnittelija Marko Pirttijärven suunnitelman mukaisesti sekä jatketaan ulko- ja pihavalaistuksen uusimistyöt loppuun. Palvelutalohan on Oulunkylässä työväenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen käytössä ja kun työväenopistolla on täydellinen kesäkatko, on töitä nyt hyvä tehdä.

Osa kesätöistä liittyy tulevan suunnitteluun. Sturenkatu 8:ssa Ideastructuran Ari Pesonen käy läpi kiinteistön rakenteita ja Asiantuntijapalvelut Lukkarin Marko Lukkari talotekniikkaa Helsingin Toimitilojen ja Helsingin Palveluasuntojen toimeksiannosta. Kohteessahan on kahden omistajan tiloja ja nyt tehdään yhdessä koko kiinteistön pitkän aikavälin korjaussuunnitelmaan liittyviä tutkimuksia.

"Ideana on teettää työt niin, että käyttäjät eivät niitä juurikaan havaitse. Tietysti ilmoitamme käyttäjien yhteyshenkilöille töiden alkamisesta, mutta suurelle osalla kohteissa töissä käyvistä ei välttämättä edes tiedä jotain tehdyn", Hammar kuvaa kesäaikaisten remonttien sujumista.

Aika riittää hyvällä suunnittelulla

"Vaikka töitä on menossa paljon, on aikani kuitenkin riittänyt ihan hyvin töistä selviämiseen. Työt pitää tietysti suunnitella niin, että ne voi hoitaa. Tämä kesä on itse asiassa karvan hiljaisempi kuin esimerkiksi viime kesä. Tosin vastapainoksi on nyt tullut yllättäviä lisätöitä kuten esimerkiksi Toisen linjan ravintola Silvopleen ilmanvaihdon muutostyöt. Paljastui nimittäin, että ravintolankeittiön poistoilma ajautui toimistotilojen ilmanottoaukkoihin ja aiheutti siten hajua toimistotiloissa. Ilmanpoistoa on nyt korjattu niin, että keittiön poistoilma ei pääse enää ilmanottoaukkoihin", Pentti Hammar toteaa.

"Oma lisätyönsä liittyi myös kesäaikaan tehtäväksi sovittuihin jäähdytinhuoltoihin. Kaupungin ympäristökeskus nykylain mukaan asiaa valvovana tahona halusi kiertää kohteet sekä huoltojen että käytettävien kylmäaineiden osalta. Meille yllätys oli, että sähköisen huoltokirjamme lisäksi haluttiin paperinen aineisto joka kohteeseen laitteiden yhteyteen. Mehän olemme pyrkineet keskittämään huoltoihin ja korjauksiin liittyvän tiedon sähköiseen huoltokirjaan eli Pakkiin, jolloin tieto on helposti ja kaikkien saatavissa koska tahansa mistä tahansa. Nyt sitten muutetaan prosessia niin, että kohteisiin jää huoltojen yhteydessä paperinen aineisto, mistä näkee samat asiat kuin sähköisestä huoltokirjastamme", Hammar kertoo.

Piharemontti ei haittaa pahemmin Oulunkylätalon eikä Oulunkylän terveyskeskuksen toimintaa. Silti sekin on ajoitettu hetkeen, jona työ voi häiritä käyttäjiä mahdollisimman vähän, eli keskikesään.

Kiinteistösihteeri helpottaa isännöitsijöiden työtäKäynnissä olevien töiden osalta kesäaikaan kuuluu jonkin verran myös kesän jälkeen alkavien töiden valmistelua, esimerkiksi tarjouskilpailujen käsittelyä tai valmistelua. Jakomäen terveysasemalla ja Sturenkatu 8:ssa esimerkiksi tehdään hissien korjaustöitä lokakuussa.

Helsingin Toimitilat on tarkoituksellisesti pieni ja tehokas omistajaorganisaatio. Kiinteistökannan kasvamisen myötä on ollut järkevää palkata toimitusjohtajan rinnalle ensin oma tekninen isännöitsijä ja nyt loppukeväästä 2014 osa-aikainen kiinteistösihteeri. Tehtävä hoitamaan valittiin Inga Laaksonen, joka auttaa isännöitsijöitä etenkin erilaisissa käytännön rutiineissa. Näin isännöitsijät voivat keskittyä entistä enemmän erityisosaamista vaativiin tehtäviinsä.

"Tällä hetkellä Inga on meillä osa-aikainen. Kun oma toimistomme on kiinteistöviraston tilakeskuksen vieressä, olemme ”markkinoineet” häntä mahdollisena lisäresurssina sinne", Hammar toteaa.

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.