JAKOMÄEN TERVEYSASEMALLA ILMANVAIHTOREMONTTI

(11.7.2014) Vaikka pääosa Jakomäen terveysaseman toiminnoista on kesälomatauolla, tehdään Vuorensyrjä 8:ssa silti töitä täydellä höyryllä.

Käynnissä ovat ilmanvaihdon korjaustyöt, joista vastaa kokonaisurakkana Stara. Työssä muutetaan aikoinaan ontelolaattojen onteloiden kautta viety raittiin ilman puhallus uusista peltikanavista tapahtuvaksi. Lisäksi alas lasketun katon paneelit pestään samalla, kun ne otetaan pois ilmanvaihtotöiden mahdollistamiseksi.

- Staran on tarkoitus saada työt valmiiksi 25.7. mennessä, kertoo työnjohtaja Tuomas Virmala.

Tuloilma tulee jatkossa oven päältä, Tuomas Virmala esittelee. Tässä venttiili on vielä teipattu umpeen.

- Ontelolaattojen hyödyntäminen tuloilmakanavina oli 1980-luvulla periaatteessa hyvä keksintö. Kun betonisia kanavia ei pinnoitettu mitenkään, on niiden puhdistaminen osoittautunut mahdottomaksi. Siksi ontelokanavat tulpataan nyt ja käytävien katoissa kulkevista runkokanavista vedetään uudet peltikanavat huoneisiin, kertoo kiinteistön omistavan Helsingin Toimitilojen tekninen isännöitsijä Pentti Hammar.
Käytävien alakatot purettiin pois korjausten takia. Samalla katon sisällä oleva tila ja tekniikka on puhdistettu.

Tuloilmalaatikot sijoittuvat korjauksen jälkeen oven yläpuolelle. Ontelolaatoissa ikkunoiden yläpuolella olleet aukot tulpataan ja peitetään peitelaipalla.

Tuomas Virmala kertoo raittiin tuloilman tulevan jatkossa puhallettuna huonetilaan. Ilmamäärä on mitoitettu käytön mukaan ja ilmanvaihto tietysti säädetään suunnitellun mukaiseksi töiden valmistuttua.

Tuloilma viedään jatkossa huoneisiin nyt tehtyjä uusia peltikanavia pitkin. Uusi kanava päättyy tuloilmalaatikkoon, jonka toisella puolen on huonetilassa venttiili. Katon ritilät on pesty ennen kuin ne on asennettu takaisin paikalleen.

- Helsingin Toimitilat valitsi Staran tekemään työn kokonaisurakkana. Aloitimme työt juhannuksen alla. Hammashoitolan osalta työt alkoivat muita myöhemmin, kun siellä toiminta jatkui muuta terveysasemaa pitempään, mutta uskon, että sen takia saamaamme lisäaikaa ei tarvita. Sekä kirvesmiesten että ilmanvaihtoasentajien kymppi suhtautuvat työmaahan hyvin vakavasti ja se näkyy myös etenemisessä, Virmala iloitsee.

Vanhat ontelokanaviin menevät reiät tulpataan sekä käytävässä että huoneiden katossa.

- Kotihoidon tiloissa joudumme työskentelemään henkilökunnan seassa. Saamamme palautteen mukaan suojaukset ja siivoukset ovat onnistuneet sielläkin hyvin. Työmaa-aikainen siivous ja työmaa-alueen loppusiivous kuuluvat urakkaamme. Jos tilassa on toiminta päällä, työtä tehdään toimintaa mahdollisimman vähän häiriten, Tuomas Virmala jatkaa.

Yksi osa työtä on työmaa-alueiden osastointi ja pitäminen alipaineistettuna sekä muu tilojen ja tarvikkeiden suojaaminen, jotta mm. tarvittavien reikien poraamisesta syntyvä pöly ei leviä. Rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaavan HKR Rakennuttajan puolelta annettiinkin Staralle kiitosta siltäkin osin hyvin tehdystä työstä.
Stara tekee remonttia kokonaisurakkana. Työ on edennyt aikataulussaan ja valmistunee jopa sovittua nopeammin.

Purut ennen rakentamista

Ramboll Finlandin suunnittelema remontti alkoi purkutöillä. Alas laskettu katto on siis purettu ensin ja ritilät viety pestäviksi. Lisäksi on irrotettu käytävien alakatoissa olleet valaisimet, jotka on myös puhdistettu ja huollettu, paloilmoitusjärjestelmän ilmaisimet sekä turva- ja merkkivalot, kun se on ollut tarpeen.

Sitten ontelolaattapuhalluksen kattoventtiilit ja kanavalähdöt purettiin katosta säätöpeltiin tai jos oli pakko pääkanavaan asti. Työn edetessä onteloiden reiät tulpataan ja kitataan sekä huoneen että käytävän kohdalla. Uusi tuloilmalaite sijoitettiin huoneen seinän otsapintaan, kun sitä varten oli tehty reikä seinään.

- Rakennusteknisistä töistä alakattojen purku ja suojaukset ovat teettäneet eniten töitä kirvesmiehille ja heidän apumiehilleen. Kohteessa oli enimmillään kolme kirvesmiestä, mutta pääosin työmaalla on ollut yksi kirvesmies ja kaksi apumiestä. Kirvesmiesporukka on vastannut myös reikien teosta. Jossakin vastaan tuli kantava palkki, jolloin jouduimme kysymään suunnittelijalta, miten palkki kierretään. Se tieto tuli nopeasti eikä työ sen takia hidastunut. IV-asentajia työmaalla on ollut kahdesta neljään, Tuomas Virmala kertoo.

Työmaa-alueet on osastoitu erittäin hyvin ja pidetään alipaineistettuna pumppujen avulla. Näin työmaapölyt eivät pääse leviämään. Suojaukset ja siivous kuuluvat myös Staran urakkaan.

Jakomäen terveysasemalla on kolme ilmanvaihtokonetta. Niitä nyt tehtävä työ ei koske.Ennen ilmanvaihdon säätöä kanavistot eli myös uudet peltikanavat nuohotaan. Samaten puhdistetaan käyttöön jäävät päätelaitteet. Esimerkiksi poistoilmaventtiilit pysyvät ennallaan.

Urakan saanut Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluita tuottava virasto. Stara on rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja, joka on toiminut itsenäisenä virastona vuodesta 2009 ja nimellä Stara vuodesta 2010. Staran juuret ovat vuonna 1878 perustetussa rakennuskonttorissa, jonka tehtävänä oli hoitaa kaupungin kiinteää omaisuutta rakennus- ja korjaustöineen. Stara työllistää noin 1600 ammattilaista.

Lisätietoja www.hel.fi/stara.

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.