Asiakaspalaute toivoo lisäpanoksia sisäilman laatuun

(7.1.2014) Helsingin Toimitilat on kysellyt viime vuosina toimitilojensa käyttäjiltä kokemuksia ja näkemyksiä yhtiön toiminnasta ja tiloistaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Vuoden 2013 kyselyssä vastaajat olivat sangen tyytyväisiä mm. siihen, miten Helsingin Toimitiloihin saadaan yhteyttä ja miten vikailmoitusjärjestelmät toimivat. Samaten kiinteistöjen piha-alueiden kunnosta ja hoidosta annettiin melko hyvä palaute. Vastausten perusteella selvästi haasteellisinta on pitää käyttäjät tyytyväisinä etenkin rakennusten sisäilman laatuun. Tämä kuvastaa osaltaan sisäilmaongelmien monisäikeisyyttä ja niiden ongelmien hoidon haastavuutta.

Asiakastyytyväisyyttä kysellään vuosittain sähköisesti tilojen käyttäjien yhteyshenkilöille osoitetulla kyselyllä. Vuonna 2013 kyselyn vastausprosentti oli 53 eli vastaukset antavat edustavan kuvan käyttäjien mielipiteistä. Vastaaminen tapahtui antamalla kysymyksiin ”Kuinka tyytyväinen olet…” arvosana asteikolla 1-5, jossa 1 oli huonoin ja 5 paras arvosana. Tällä tavalla kaikkien kysymysten keskiarvosanaksi saatiin 3,58, mikä on 0,15 pistettä alhaisempi kuin edellisen kyselyn yleisarvosana.

Sähköinen yhteydenpito sopii toimitiloihin

Kaikkein parhaat eli hyväksi luokiteltavat pisteet kiinteistöyhtiö sai tavoitettavuudesta ja vikailmoitusjärjestelmien toimivuudesta. Helsingin Toimitilat on panostanut sähköisen yhteydenpidon toimivuuteen ja se näyttää olevan oikea ratkaisu toimitilasektorilla. Tietysti myös reagointi yhteydenottoihin pitää olla toimivaa, jotta tyytyväisyys pysyy hyvänä. Myös kiinteistöyhtiön vastausnopeudesta sekä vikailmoitusten ja käyttäjäpalveluiden hoidosta annettu palaute oli hyväksi luokiteltavalla tasolla. Kaikkien näiden tekijöiden saama arvosana jäi vain hieman alle 4,0:n.

Huonoimman arvosanan eli 3,06 käyttäjät antavat yhtiön toimenpiteille, joilla on pyritty parantamaan sisäilman laatua. Palautteessa arvioidaan sisälämpötilaan, ilmanvaihtoon yms. tekijöihin liittyviä toimia. Helsingin Toimitilojen toimitusjohtaja Raino Antikainen toteaa, että palaute kannustaa kiinteistöyhtiötä parantamaan tähän liittyvää toimintaa entisestään.

- Sisäilmaolojen hoito on vastausten perusteella edelleen selvästi haasteellisin osa-alue. Kiinteistökantamme on pääosin 1980- ja 1990-luvulla rakennettuja kiinteistöjä, joiden lisäksi on jonkin verran 1960-luvun taloja ja sitäkin vanhempia kohteita ja vain pari 2000-luvulla tehtyä rakennusta. Kun sisäilmaan vaikuttavat ratkaisut perustuvat rakentamisajan käytäntöihin ja toteutuksiin sekä lisäksi monet sisäilmaan liittyvät tekijät ovat monisäikeisiä, ei haittaa aiheuttavia tekijöitä ole ollut aina mahdollista paikallistaa ja korjata hetkessä. Ymmärrän, että käyttäjät kokevat turhauttavana ongelmien syiden paikallistamiseen ja korjaamiseen kuluvan ajan, Raino Antikainen toteaa.

Kiinteistöjen piha-alueen ja kulkuteiden hoitoon sekä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä toimista käyttäjät antoivat kiinteistöyhtiölle arvosanan melko hyvä. Keskiarvopisteet olivat molemmissa yli 3,5:n eli selvästi yli arvosanaan tyydyttävä riittävän lukeman 3,0. Myös kokonaisarvosanaksi kiinteistöyhtiön toiminnalle tuli siis melko hyvä 3,58.

- Kiitämme vastaajia palautteesta. Otamme arviot vakavasti. Palaute kannustaa meitä parantamaan edelleen toimintaamme. Sisäilmaoloihin pyrimme vaikuttamaan normaalistikin teettämällä teknistä huoltoa huolto-ohjelman mukaisesti ja ohjaamalla talotekniikan käyttöä järkevästi tilojen käytön mukaan. Ongelmatapauksiin pyritään tarttumaan sekä tutkimalla tyytymättömyyteen johtaneita syitä että teettämällä tilanteeseen vaikuttavia perusteltuja korjaustoimenpiteitä, Raino Antikainen lupaa.

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.